Farmaceuta sam uzupełni brakujące dane pacjenta

 1 minuta

Posłowie zaproponowali, aby minister zdrowia w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty uwzględnił sytuację, w której lekarz wystawiający receptę (lub inna osoba do tego uprawniona) nie wpisał danych osobowych pacjenta lub wpisał je niewłaściwie, np. Nieczytelnie. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli na recepcie np. zabraknie numeru PESEL, chory nie otrzyma leku. Zdaniem autorów projektu osoba wydająca lek w aptece powinna mieć możliwość realizacji recepty, opierając się na danych z dokumentu tożsamości przedstawionego przez osobę, która ją wykupuje.