E-skierowania na kolejne świadczenia – projekt już po konsultacjach

 3 minuty

unijny-certyfikat-covid-mobywatel

E-skierowanie będzie mogło być wystawione również na rehabilitację leczniczą, a także na świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – donosi serwis Politykazdrowotna.com. Takie zmiany przewiduje projekt noweli rozporządzenia, który po zakończonych konsultacjach właśnie trafił na kolejny etap, czyli do komisji prawniczej.

Projekt jeszcze we wrześniu br. trafił do konsultacji publicznych. Ten etap już się zakończył, teraz dokument został skierowany do komisji prawniczej. Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Co nowego w projekcie?

Jak uzasadnia resort zdrowia, „zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej rozszerzony zostaje o:

  1. skierowania na rehabilitację leczniczą, u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
  2. skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”

Od kiedy nowe rozwiązania?

MZ proponuje, aby skierowania o których mowa w projekcie rozporządzenia, mogły być wystawiane w postaci papierowej do 9 stycznia 2022 r., a w zakresie skierowań do szpitala psychiatrycznego (wystawianych według wzoru określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie zdrowia psychicznego [Dz. U. z 2020 r. poz. 685]) – do 30 czerwca 2022 r., zgodnie z tym wzorem.

Rozporządzenie – zgodnie z uzasadnieniem – miało wejść w życie od 1 października br., a zapisy dotyczące e-skierowań w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w tym leczenia w szpitalu psychiatrycznym – od 1 listopada 2021. Jednak terminy te będą musiały być przesunięte.

Według MZ włączenie do katalogu świadczeń, na które będą wystawiane skierowania w postaci elektronicznej w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień „usprawni możliwość realizacji skierowań w tym zakresie, przez podmioty prowadzące działalność leczniczą i realizujące świadczenia w tym zakresie”.

źródło: Politykazdrowotna.com