Centrum e-Zdrowia: uruchomiono rejestr osób wykonujących zawody medyczne

 2 minuty

farmaceutka

Uruchomiono internetowy rejestr, umożliwiający weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne; pracownicy ochrony zdrowia znajdą w nim swoją dokumentację – poinformowało Centrum e-Zdrowia.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (rizm.ezdrowie.gov.pl) został uruchomiony przez Centrum e-Zdrowia wspólnie z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. Jak przekazał CeZ na platformie X, rejestr umożliwia weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne. W bazie mają znaleźć się aktualne informacje na temat tych osób. Ma to w „szerszej perspektywie” posłużyć podniesieniu jakości i umożliwić równy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia – poinformowało Centrum e-Zdrowia.

Cel wdrożenia rejestru

Celem wdrożenia rejestru jest również umożliwienie osobom wykonującym zawód medyczny złożenia w postaci dokumentu elektronicznego wniosku o wpis. Z systemu mogą korzystać również urzędy wojewódzkie. „W wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków Wojewodowie mogą utworzyć wnioskującym osobom wpisy w rejestrze” – poinformowało Centrum e-Zdrowia. Możliwe będzie również generowanie zaświadczeń o posiadanym wpisie.

Czas potrzebny na wypełnienie wniosku w systemie to ok. 10-15 minut. Konieczne będzie załączenie odwzorowania cyfrowego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Wymogi systemu zostały określone w oparciu o ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. (PAP)

źródło: PAP