Bezpłatne leki: NFZ wystosował ważny komunikat

 3 minuty

aplikacja-nia

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy mają recepty wystawione przed 1 września 2023 r. na leki, które od tego dnia są dla nich dostępne bezpłatnie, mają prawo otrzymać je w aptece za darmo – informuje Politykazdrowotna.com.

Rozszerzenie programu bezpłatnych leków

Jak pisze na swojej stronie Fundusz, „w związku z wejściem w życie przepisów rozszerzających program bezpłatnych leków oraz nową listą leków refundowanych, która obowiązuje od 1 września 2023 r., informujemy o możliwości wystawiania recept refundowanych z symbolem: S – osobom powyżej 65 roku życia i DZ – dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy inna recepta wystawiona przed 1 września 2023 r., nie została jeszcze w całości zrealizowana, a pacjent zyskał od tego dnia prawo do bezpłatnych leków”. Fundusz zapewnia, że wystawienie takiej recepty gwarantuje realizację nabytego prawa pacjenta do leku z listy leków 65+ albo 18-, bez konieczności dopłaty w aptece, w której recepta zostanie zrealizowana.

Ważne informacje dla pracowników ochrony zdrowia

NFZ zwraca jednocześnie uwagę, że lekarze i pielęgniarki w okresie przejściowym powinni odnotować w dokumentacji medycznej fakt wystawienia takiej recepty z uwagi na prośbę pacjenta lub opiekuna prawnego. Fundusz informuje także, że w Centrum e-Zdrowia trwają prace nad funkcjonalnością systemu, która będzie wsparciem dla osób uprawnionych do wystawiania recept dla pacjentów 65+ i 18-. Nowa funkcjonalność umożliwi zablokowanie realizacji recepty niezrealizowanej, a wystawionej przed 1 września 2023 r.

Kiedy należy się bezpłatny lek?

Pacjent może otrzymać lek bezpłatnie, jeśli znajduje się on w wykazie „18-” albo  „65+”. Są tam leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są objęte refundacją). Dodatkowo pacjent nie ukończył 18 lat albo ukończył 65 lat (wiek weryfikowany przez numer PESEL, a u osób, które nie mają takiego numeru, będzie to data urodzenia). Leki są bezpłatne w przypadku, gdy lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku (wskazania znajdują się w załączniku A1 obwieszczenia refundacyjnego). Receptę na tak refundowany lek może wypisać tylko lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisywania tego typu recept. W rubryce „kod uprawnień dodatkowych pacjenta”, lekarz powinien wpisać „DZ” w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia albo „S” w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

źródło: Politykazdrowotna.com