Będą zmiany w wysokość wynagrodzeń konsultantów krajowych i wojewódzkich

 3 minuty

kodeks-etyki-aptekarza-rp

Resort zdrowia chce zmienić wysokość wynagrodzeń konsultantów krajowych i wojewódzkich. Informację na ten temat zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

MZ: Przez upływ czasu wynagrodzenie konsultantów uległo obniżeniu

W informacji wskazano, że wysokość wynagrodzenia konsultantów na przestrzeni 13 lat obowiązywania rozporządzenia nie była aktualizowana. „W wyniku upływu czasu wartość wynagrodzenia, które otrzymują konsultanci w stosunku do zakresu obowiązków, uległa znacznemu obniżeniu” – zaznaczono.

Zwrócono także uwagę, że na konsultantów krajowych nałożono dodatkowe obowiązki związane z prowadzonym nadzorem nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Konsultanci wojewódzcy, dodatkowo weryfikują, na wniosek wojewody, odbycie szkolenia specjalizacyjnego.

Trzy progi wynagrodzeń

Aktualne rozporządzenie – jak wskazano – wyodrębnia dwie stawki wynagrodzenia, co nie odpowiada zróżnicowaniu obowiązków realizowanych przez konsultantów w poszczególnych dziedzinach. Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę wynagrodzenia dla konsultantów w dziedzinach lekarskich. Proponuje się wprowadzenie trzech progów wynagrodzeń.

Najwyższe wynagrodzenie przyznane zostało konsultantom w priorytetowych dziedzinach medycyny w związku z największym zakresem obowiązków wynikających z pełnionej funkcji oraz podkreślenia znaczenia tych dziedzin dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Zróżnicowanie wynagrodzenia dla konsultantów krajowych w dziedzinach lekarskich i lekarsko dentystycznych względem pozostałych dziedzin wynika – jak wskazano – w szczególności z dodatkowych obowiązków związanych ze sprawozdawczością zapotrzebowania na zasoby kadrowe, które składane są przez tych konsultantów dwa razy do roku na 45 dni przed postępowaniem specjalizacyjnym.

Kwoty

  • Zgodnie z propozycją, wynagrodzenie roczne dla konsultanta krajowego w dziedzinie priorytetowej medycyny ustalono w oparciu o 3,5 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w wysokości nie wyższej niż 23 tys. zł.
  • Konsultanci krajowi w pozostałych dziedzinach specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone w oparciu o 3 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w wysokości nie wyższej niż 20 tys. zł.
  • Konsultanci krajowi w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone w oparciu o 2,5 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w wysokości nie wyższej niż 17 tys. zł.

źródło: Politykazdrowotna.com