40 proc. interwencji ratowników medycznych jest nieuzasadnionych

 3 minuty

pogotowie-ratunkowe

Z danych resortu zdrowia wynika, że aż 2,1 mln wezwań alarmowych zespołów ratownictwa medycznego jest bezzasadnych. To 40% wszystkich interwencji ratowniczych wzywanych przez pacjentów – donosi Politykazdrowotna.com.

Karetka ratuje ludzkie życie

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w 2022 r. zanotowano 2,1 mln niezasadnych wezwań karetek, co odpowiada aż 40% wszystkich zgłoszeń w tym roku.

„Karetka ratuje ludzkie życie. Jej nieuzasadnione wezwanie może sprawić, że nie dotrze ona do osoby potrzebującej” – przypomina resort zdrowia na Twitterze.

Kiedy wezwać karetkę?

Pogotowie wzywaj tylko w sytuacjach – bezpośredniego zagrożenia życia nagłej, której skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia czy nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej, który może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Wezwij karetkę w przypadkach takich jak:

 • utrata przytomności;
 • zaburzenia świadomości;
 • urazy powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego;
 • bardzo wysoka gorączka z drgawkami lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują;
 • drgawki;
 • zatrzymanie akcji serca;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasilona duszność;
 • nagły ostry ból brzucha;
 • uporczywe wymioty zwłaszcza z domieszką krwi;
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
 • masywny krwotok z dróg rodnych;
 • gwałtownie postępujący poród;
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami, połknięcie środka żrącego;
 • zadławienie się;
 • rozległe oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie lub utonięcie;
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną;
 • próba samobójcza;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległa rana, będąca efektem urazu;
 • urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Jak wezwać pogotowie?

Żeby wezwać pogotowie zadzwoń pod numer:

 • 999 – numer alarmowy pogotowia ratunkowego; połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.
 • 112 – jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Wzywając karetkę pogotowia:

 • zachowaj spokój;
 • nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora;
 • odpowiadaj na pytania, stosuj się do poleceń.

Po odebraniu dyspozytora medycznego, ten zapyta Cię:

 • Co się stało?
 • Gdzie to się stało?
 • Podaj dokładny adres (pełną nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, gminę, powiat, a także województwo, ponieważ nazwy miejscowości się powtarzają).
 • Ile osób jest poszkodowanych?
 • Jaki jest stan osoby poszkodowanej? Czy się rusza? Czy oddycha?
 • Jak się nazywa (imię, nazwisko) osoba poszkodowana? Ile ma lat?
 • Podaj orientacyjny wiek osoby poszkodowanej.
 • Jak się nazywasz?
 • Podaj swoje imię i nazwisko.
 • Jaki jest Twój numer telefonu?
 • Dyspozytor przekaże go zespołowi karetki. Kontakt z Tobą może im ułatwić znalezienie adresu lub najkrótszej drogi dojazdu.
 • Jak dojechać?
 • Podaj miejsca charakterystyczne (szkoła, kościół, kapliczka itp.).
 • Czy ktoś będzie czekał na karetkę?

źródło: Politykazdrowotna.com