300 mln zł na krwiodawstwo i leczenie krwią

 2 minuty

małpia ospa

Resort zdrowia przyznał 300 mln zł ze środków europejskich na inwestycje w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Łącznie zrealizowanych zostanie 21 inwestycji na kwotę prawie 392 mln zł – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Resort dofinansuje centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dodatkowe finansowanie zostanie przeznaczone na zakup nieruchomości, budowę obiektów od podstaw, budowę mroźni, przebudowę oraz remont istniejących budynków, zakup sprzętu medycznego: np. wirówek, wagomieszarek do pobierania krwi, inkubatorów z mieszalnikami, prasy do preparatyki krwi, a także zakup środków transportu sanitarnego: ambulansów do poboru krwi, pojazdów do transportu krwi i jej składników.

Do MZ wpłynęło 21 wniosków na inwestycje w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię resortu. Oznacza to, że w najbliższym czasie centra będą realizować inwestycje na kwotę prawie 392 mln zł, z czego wsparcie z programu REACT EU to aż 299,4 mln zł.

„Podnosząc jakość w systemie ochrony zdrowia, nie możemy zapominać o obszarze krwiodawstwa. Epidemia COVID-19 dobitnie ukazała nam jak istotna dla naszego życia i zdrowia jest krew i jak ważne by ona nieprzerwanie „płynęła” do naszych szpitali. Niezakłócone działanie regionalnych centrów krwi i podniesienie poziomu obsługi krwiodawców to jeden z priorytetów naszych działań” – mówi wiceminister Marcin Martyniak, odpowiedzialny w Ministerstwie Zdrowia za obszar inwestycji.

Dla kogo dofinansowanie?

  • W ramach projektu wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi największe wsparcie trafi do RCKiK Lublin i RCKiK Warszawa.
  • Wartość lubelskiego wniosku to aż 86,5 mln zł, z czego unijne wsparcie obejmuje kwotę 52,5 mln zł. Dzięki tym kwotom możliwy staje się zakup nieruchomości i budowa nowej siedziby RCKIK wraz z profesjonalną mroźnią.
  • Wartość inwestycji RCKIK Warszawa to z kolei 76,6 mln zł, z czego wsparcie z REACT EU stanowi aż 62,8 mln zł.
  • W ramach wskazanego finansowania powstaną nowe siedziby oddziałów terenowych RCKIK w Garwolinie i Siedlcach.

źródło: Politykazdrowotna.com