29 października – Światowy Dzień Udaru Mózgu

 2 minuty

Szacuje się, że jeden na sześciu mieszkańców globu będzie mieć udar mózgu podczas swojego życia. Obchodzony 29 października Światowy Dzień Udaru Mózgu ustanowiony został w 2006 r. przez Światową Organizację Udaru Mózgu (WSO – World Stroke Organization). Jego celem jest uświadamianie społeczeństwu, że udar mózgu jest bardzo groźną chorobą.

Udar mózgu to trzecia po chorobach serca i nowotworach przyczyna śmierci i pierwsza przyczyna trwałej niesprawności wśród Polaków po 40. r.ż. Do jego powstania przyczyniają się choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i migotanie przedsionków. Wśród czynników ryzyka jest też cukrzyca, otyłość, brak ruchu, nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów.

By zapobiec udarowi, należy przede wszystkim zmienić styl życia oraz odpowiednio leczyć i monitorować choroby, które zwiększają jego ryzyko.

Udar może bowiem w jednej chwili odebrać niemal wszystko – sprawność, samodzielność, możliwość komunikowania się ze światem, może uszkodzić wzrok, słuch. Większość z osób, które przeżyją udar, pozostanie w różnym stopniu niepełnosprawna.

Udar – problem medyczny i ekonomiczny

Udar jest nie tylko problemem medycznym i społecznym, ale również ekonomicznym ze względu na koszty leczenia, jak również niepełnosprawność zawodową, która często dotyczy chorych po udarze. 20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki, a 30% pomocy w niektórych zwykłych codziennych czynnościach. Dlatego właśnie ważna jest świadomość tego, w jaki sposób objawia się udar mózgu i że należy błyskawicznie wezwać pomoc medyczną, gdy dostrzeżemy u kogoś niepokojące sygnały. Tutaj liczy się czas, bo im szybciej od wystąpienia pierwszych symptomów udaru zostanie podjęte leczenie, tym jego skuteczność jest większa, a przez to zwiększają się szanse na uniknięcie poważnych konsekwencji choroby.

źródło: Gov.pl