25 kwietnia: Międzynarodowy Dzień DNA

 2 minuty

Międzynarodowy Dzień DNA

Jak co roku 25 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień DNA upamiętniający publikację w czasopiśmie „Nature” z 1953 r., w której opisano strukturę tego związku chemicznego.

Czym jest DNA?

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to główny nośnik informacji genetycznej w żywych organizmach. Odkrycie jego istnienia w 1869 r. przez Fryderyka Mieschera było ważnym wydarzeniem dla biologii ewolucyjnej. Jednak aż do 1953 r. skład kwasów nukleinowych znajdujących się w chromosomach i odpowiedzialnych za tzw. „dziedziczenie chemiczne” – jak określił owo zjawisko Miescher, nie był znany.

Dokładnie 25 kwietnia 1953 r. w czasopiśmie „Nature” ukazały się trzy artykuły, które w całości zaprezentowały odkrycie struktury DNA. Najważniejszy z nich nosił tytuł „Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid”. Jego autorami byli James D. Watson i Francis Crick, którzy opisują model DNA w postaci podwójnej helisy.

Nobel w dziedzinie fizjologii lub medycyny

Ich wnioski były oparte na badaniach opublikowanych w pozostałych dwóch artykułach, których głównymi autorami byli Maurice Wilkins i Rosalind Franklin. W 1962 r. wszyscy – z wyjątkiem zmarłej w 1958 r. Franklin – otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny*.

Od tego czasu naukowcy rozpoczęli intensywne badania, których celem było opisanie wszystkich sekwencji ludzkiego genomu. Największy projekt temu poświęcony rozpoczął się w 1990 r. i pochłonął ponad 3 mld dolarów. Nazwano go Human Genome Project („projekt poznania ludzkiego genomu”) i oficjalnie ogłoszono jego ukończenie 25 kwietnia 2003 r., czyli dokładnie 50 lat po pamiętnej publikacji w „Nature”.

Ten dzień został też wtedy oficjalnie – najpierw w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce na całym świecie – ogłoszony jako (Między)Narodowy Dzień DNA.