22-26 listopada: Dni Honorowego Krwiodawstwa

 4 minuty

dawcy krwi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że w dniach 22-26 listopada przypadają obchodzone Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce” oraz wiele innych symbolicznych podziękowań.

Niedobory krwi i jej składników występują okresowo w ciągu całego roku. Najdłużej jednak utrzymują się w okresie wakacyjnym. W tym okresie krwiodawcy najczęściej przebywają na urlopach, zwiększa się również liczba wypadków w związku z przemieszczaniem się ludzi. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA stara się zabezpieczać przypadki nagłe. Często dochodzi jednak do ograniczania wydawania krwi do planowanych zabiegów operacyjnych. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, iż w trakcie wykonywania skomplikowanych operacji zużywa się nawet kilka litrów krwi, a jeden dawca może oddać tylko 450 ml krwi pełnej. Postęp medycyny i możliwość przeprowadzania bardzo skomplikowanych zabiegów (m.in przeszczepów, operacji kardiochirurgicznych) sprawia, że ciągle wzrasta zapotrzebowanie na krew i jej składniki.

W Polsce obserwowany jest ciągły wzrost liczby przeszczepianych narządów. W 2008 r. dokonano łącznie 1147 przeszczepów narządów, podczas gdy w 2013 r. liczba przeszczepów wyniosła 1650. Wzrost zapotrzebowania na krew, nie zawsze jest współmierny ze wzrostem liczby honorowych dawców i oddawanej przez nich krwi.

Zwykle wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa maleje liczba osób zdolnych do oddania krwi. Co więcej, przyjęte ogólnie standardy postępowania z dawcami i zaostrzenie kryteriów ich kwalifikacji, powodują, że niejednokrotnie, pomimo dużej liczby osób zgłaszających się do oddania, tylko niewielka ich część może zostać dawcą.

Niedobór krwi to problem całego społeczeństwa

Po raz pierwszy troskę o globalne bezpieczeństwo i dostępność krwi wyrażono w 1975 r. w rezolucji WHA 28.72 (World Health Asembly, działającej w ramach WHO –Światowej Organizacji Zdrowia). W rezolucji tej apelowano do krajów członkowskich o propagowanie rozwoju narodowych systemów służby krwi w oparciu o dobrowolne, bezpłatne krwiodawstwo (VNRD) i obligowano do podjęcia innych działań koniecznych do ochrony i promocji zdrowia zarówno krwiodawców, jak i biorców krwi oraz produktów krwiopochodnych.

Możliwości pozyskiwania krwi i jej składników są ograniczone. Zmiany demograficzne zmierzają w kierunku, w którym z upływem lat zwiększa się stosunek liczby biorców krwi i jej składników do liczby dawców. Ważne jest zwiększanie świadomości i odpowiedzialności w populacji dawców, co w konsekwencji zaowocuje w przyszłości zwiększeniem odsetka dawców regularnych.

Przetaczanie krwi jest obecnie procedurą bardzo bezpieczną. Na bezpieczeństwo to wpływają: rygorystyczne zasady kwalifikacji dawców, stosowanie bardziej czułych testów przesiewowych, opartych nie tylko na badaniach metodami serologicznymi, ale także na technikach biologii molekularnej. Należy jednak pamiętać, iż przetaczanie krwi nadal jest obarczone pewnym ryzykiem wystąpienia niepożądanych reakcji. Dawca powinien mieć świadomość możliwości przekazania czynników zakaźnych wraz krwią, dlatego decyzję o oddaniu krwi powinien podejmować odpowiedzialnie i świadomie.

Ważne adresy dla krwiodawców

http://www.nck.gov.pl/
https://krwiodawcy.org/
http://www.dawcomwdarze.pl/
http://twojakrew.pl/
http://krew.info/
http://www.ihit.waw.pl/
http://www.oddajkrew.pl/

źródło: Pssekrakow.pl