21 czerwca: Dzień Solidarności z Chorymi na Migrenę

 3 minuty

migrena

W dniu 21 czerwca obchodzimy Dzień Solidarności z Chorymi na Migrenę. Choć wszyscy słyszeli o tej chorobie, niestety nadal jest ona często błędnie rozpoznawana i nieprawidłowo leczona. Mity i stereotypy, które przez lata narosły wokół migreny, powodują, że pacjenci wciąż spotykają z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia.

Czym jest migrena?

Jak wynika z danych przytaczanych przez czasopismo „Nature”, migrena jest chorobą dość powszechną, bo dotyczy 14-15% populacji ogólnej świata. W Polsce choruje na nią około 4 mln osób. Zazwyczaj są to ludzie aktywni zawodowo, bo migrena dotyczy grupy wiekowej od okresu pokwitania do okresu przekwitania. Częściej chorują kobiety. Choroba cechuje się silnym, napadowymi bólami głowy i towarzyszącymi im objawami pochodzącymi z ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak: mdłości, wymioty, nadwrażliwość na światło i hałas. Są to tzw. objawy autonomiczne. W części przypadków (15-30%) dochodzi również do tzw. aury, czyli ogniskowych objawów neurologicznych (najczęściej różnych zaburzeń widzenia), które trwają od 5 do 60 minut i poprzedzają wystąpienie bólu głowy i objawów autonomicznych. Choć aura wzrokowa jest najpowszechniejsza, rzadziej występują również inne jej postaci, jak: aura czuciowa (związana z zaburzeniami czucia, np. wędrującymi mrowieniami), aura ruchowa (polegająca np. na czasowych paraliżach różnych części ciała) czy aura z zaburzeniami mowy (pacjent mówi bełkotliwie, a także ma trudności ze znajdowaniem odpowiednich słów).

Najważniejsze prawidłowe rozpoznanie

Jak podaje serwis Niepełnosprawni.pl, aby dobrze leczyć migrenę, kluczowe jest postawienie prawidłowego rozpoznania – najlepiej przez lekarza neurologa. Wizyta, podczas której lekarz stawia rozpoznanie powinna trwać 40-60 minut. Podczas niej lekarz bada pacjenta, przeprowadza bardzo dokładny wywiad, wyklucza inne choroby i omawia z pacjentem dalsze postępowanie, które powinno być indywidulanie dopasowane zarówno do rozpoznania, jak do profilu pacjenta.

„Rok 2023 jest rokiem 90-lecia jubileuszu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i w roku tym chcemy ze szczególną mocą zwrócić uwagę społeczeństwa oraz decydentów na problemy, z jakimi boryka się polska neurologia, również w opiece nad osobami cierpiącymi na migrenę” – podsumowuje prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

źródło: Nature.com / Niepelnosprawni.pl