Zmienią się zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe

 2 minuty

uzdrowiska

Reforma w leczeniu uzdrowiskowym zmniejszy kolejki. Pacjent sam będzie mógł zdecydować gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację – zapowiada Minister Zdrowia, Adam Niedzielski.

Zmiany w leczeniu uzdrowiskowym

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadzi duże zmiany w leczeniu uzdrowiskowym. Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie uproszczone i elektroniczne. Kwalifikację pacjenta przeprowadzi lekarz w uzdrowisku, a nie jak dotąd oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowy system teleinformatyczny

Powstanie nowy system teleinformatyczny. Pacjent nie będzie już musiał dostarczać skierowania papierowego od lekarza do NFZ. W zamian otrzyma kod, którym zarejestruje swój pobyt w sanatorium. Również lekarz będzie mógł przekazać elektronicznie skierowanie pacjenta do wybranego przez niego sanatorium.

„Uzdrowisko samo będzie prowadzić listę oczekujących i wyznaczy termin leczenia. To fundamentalna zmiana” – zapowiada Adam Niedzielski.

Dotychczas to NFZ zarządzał listą oczekujących, a termin zależał od kolejki w danym regionie. Dzięki nowym przepisom poprawi się dostępność do leczenia uzdrowiskowego – znacznie skróci się czas oczekiwania.

Zwiększenie liczby zabiegów

Reforma zakłada też zwiększenie liczby zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu uzdrowiskowym dorosłych z 3 do 4 dziennie.

„Podnosimy standard opieki w sanatoriach. Stawiamy na jakość. Sanatoria będą też musiały monitorować skuteczność leczenia” – dodaje szef MZ.

źródło: Gov.pl