Zmiany w receptach – nowe oznaczenia i ograniczenia

 2 minuty

nfz-wydluza-termin-rozliczenia-refundacji

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept – informuje Medexpress.pl. Dokument wprowadza zmiany zaistniałe w związku z przyjęciem przez Sejm ustawy o bezpłatnych lekach dla dzieci i osób 65+ oraz nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Nowe oznaczenia

Konsekwencją opisanych zmian ustawowych jest konieczność wprowadzenia do rozporządzenia nowego kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta będącego ww. świadczeniobiorcą, który nie ukończył 18. r.ż. Zgodnie z ustawą będzie to kod „DZ”. Koresponduje to z proponowaną w projektowanym rozporządzeniu zmianą.

W zakresie już określonego w zmienianym rozporządzeniu kodu „S” odnoszącego się do pacjentów będących świadczeniobiorcami, obecnie po ukończeniu 75. roku życia (a docelowo 65. roku życia), w projekcie stosownie modyfikuje się lp. 7 załącznika do zmienianego rozporządzenia w taki sposób, aby opis tego uprawnienia korelował, poprzez zawarte w nim odesłanie, z przepisem art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

Ograniczenia

Nowelizacja ustawy refundacyjnej przynosi ograniczenia w wystawianiu recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” oraz inne możliwe do wydawania z apteki produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. Dlatego konieczne jest również usunięcie ze zmienianego rozporządzenia przepisów odnoszących się do recept wystawianych na wyżej wymienione produkty lecznicze w postaci papierowej, z wyjątkiem przypadków, gdy receptę taką wystawia lekarz weterynarii.

źródło: Medexpress.pl