Zmiany danych dotyczące apteki należy niezwłocznie zgłaszać WIF

 2 minuty

e-recepta-pole-oddzial

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina: że prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny ma obowiązek pisemnie informować o wszelkich zmianach danych, które powinny znaleźć się w rejestrze zezwoleń – donosi serwis Pulsmedycyny.pl.

O zmianie jakich danych apteka musi informować WIF?

Dolnośląski WIF przypomina, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny prowadzi rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny ma obowiązek przekazywać do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego informacje o zmianie danych, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Chodzi o dane, takie jak:

  • oznaczenia podmiotu, jego siedziby i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej;
  • unikalny identyfikator apteki lub punktu aptecznego;
  • imię i nazwisko kierownika apteki albo kierownika punktu oraz jego identyfikator jako pracownika medycznego;
  • dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, jeśli apteka takie posiada;
  • dni i godziny pracy apteki;
  • gmina, na obszarze której apteka ma być utworzona;
  • adres prowadzenia apteki;
  • nazwa apteki, o ile taka jest nadana;
  • numer zezwolenia na prowadzenie apteki;
  • termin ważności zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli jest oznaczony.

Zmiana części danych może wiązać się z koniecznością zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. Prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny powinien wówczas złożyć wniosek o zmianę zezwolenia.

źródło: Pulsmedycyny.pl