Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy

 1 minuta

źródło: Nia.org.pl

Podstawą prawną dla powyższej zmiany są następujące akty prawne:

  • Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.