Zaburzenia psychiczne coraz częstszym powodem absencji w pracy

 2 minuty

depresja-nerwica-absencja-praca

Jak wynika z danych opolskiego oddziału ZUS, w ostatnich kilku latach systematycznie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – informuje serwis Pulsmedycyny.pl.

Absencje z powodu depresji, schizofrenii, nerwicy

Jak przekazał Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, od kilku lat statystyki ubezpieczyciela odnotowują wzrost liczby zwolnień lekarskich wystawianych z powodu depresji, schizofrenii, nerwicy, zaburzenia nerwicowego, zaburzenia osobowości czy reakcji na ciężki stres. Innymi częstymi przyczynami orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy są choroby psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu, innych używek oraz środków psychoaktywnych.

„W minionym roku opolski oddział ZUS zarejestrował ponad 24,7 tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W tej kategorii mieści się prawie sto różnych jednostek chorobowych. Od co najmniej pięciu lat liczba takich zwolnień w regionie rośnie. W 2020 roku na Opolszczyźnie lekarze wystawili 23,2 tysiąca takich zwolnień, a w 2019 r. około 19,5 tysiąca – wyliczył rzecznik.

Dane z województw

W skali kraju miesiącami, które najbardziej obfitowały w zwolnienia lekarskie z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, były październik – 128,3 tys., dalej marzec – 125,3 tys. oraz listopad 121,2 tys. Najmniej zwolnień chorobowych o tym charakterze lekarze wystawili w lutym – niecałe 107 tys. Był to jedyny miesiąc, w którym wystawiono poniżej 110 tys. orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w tej grupie chorobowej.

Najwięcej zwolnień z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ub. roku odnotowano w województwie mazowieckim, bo prawie 210 tys., wielkopolskim – niemal 180 tys. i śląskim, blisko 170 tys. W 2023 r. częściej tego rodzaju zwolnienia były wystawiane kobietom – 875 tys., a rzadziej mężczyznom – prawie 535 tys. W sumie w całym minionym roku ZUS w całym kraju przyjął ponad 1 mln 409 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

źródło: Pulsmedycyny.pl