XVIII edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy: ponad 1,6 mln zł na granty

 2 minuty

laboranci w laboratorium

źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy

Granty o łącznej kwocie blisko 23 mln złotych otrzymało 75 zespołów reprezentujących zarówno ośrodki akademickie jak i instytuty naukowe. Realizacja 61 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych.

Tematem XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii”. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Rada Naukowa Fundacji na podstawie recenzji i oceny własnej ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów o łącznej kwocie 1 627 560 zł.

Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, tegoroczna uroczystość wręczenia nagród, odbędzie się w formule spotkania online, w środę 17 czerwca 2020 r., o godz. 15:00.

Link do wydarzenia znajdą Państwo TUTAJ.

Laureaci XVIII edycji na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji:

 • prof. Piotr Dzięgiel
  Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, UM Wrocław
  Tytuł projektu: „Znaczenie białka SATB1 jako nowego celu w immunoterapii raka gruczołu piersiowego z wykorzystaniem adoptywnego transferu limfocytów T”
  Wartość grantu: 592 080 zł
 • dr Małgorzata Opydo-Chanek
  Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ Kraków
  Tytuł projektu: „Poszukiwanie nowej strategii uwrażliwienia komórek ostrej białaczki szpikowej na przeciwciała monoklonalne – ocena skuteczności działania mimetyków BH3, będących inhibitorami anty-apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2”
  Wartość grantu: 496 200 zł
 • prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło
  Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański
  Tytuł projektu: „Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji”
  Wartość grantu: 539 280 zł.