Wyższe stawki świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

 2 minuty

wykresy dlonie wskazuja na dane

Wzrastają wartości stawek kapitacyjnych oraz porad i ryczałtów w podstawowej opiece zdrowotnej – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Wzrost dotyczy świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zadań koordynatora.

Wyższe stawki kapitacyjne od 1 kwietnia br.

Stawka kapitacyjna dotycząca lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wzrośnie ze 171 zł do 178,80 zł, natomiast w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego – ze 172,56 zł do 180,60 zł.

Wartość porady udzielanej w ramach profilaktyki chorób układu krążenia wzrośnie ze 110 zł do 114,95 zł. Porada udzielana przez lekarza POZ w stanach nagłych zachorowań osób ubezpieczonych spoza terenu oddziału wojewódzkiego NFZ oraz z terenu oddziału, ale spoza gminy własnej i sąsiadującej i spoza listy zadeklarowanych pacjentów wzrośnie z 75 zł do 78,38 zł.

Stawka kapitacyjna, którą otrzymuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wzrośnie z 41,76 zł do 43.80 zł, a w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego- z 42,12 zł do 44,04 zł. Stawki kapitacyjne położnej POZ wzrosną odpowiednie – z 27,60 zł do 28,92 zł oraz z 27,84 zł do 29.16 zł.

Natomiast stawka kapitacyjna dotycząca zadań koordynatora wzrośnie z 5,88 zł do 6,24 zł.

NFZ: uprawnieni do świadczeń również obywatele Ukrainy

Zgodnie z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, do tych świadczeń, w tym szczepień są także uprawnieni obywatele Ukrainy. Wynika to z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

źródło: Politykazdrowotna.com