Wrzesień w aptekach

 2 minuty

Kobieta skanuje kod kreskowy leku lub suplementu

źródło: PEX PharmaSequence / Rynekaptek.pl

Wobec sierpnia br. sprzedaż zwiększyła się o blisko 43 mln PLN (+1,5%). Obrót statystycznej apteki we wrześniu 2018 r. wyniósł 191 tys. zł, był to wzrost o 5,8% względem analogicznego okresu 2017 r. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 604 mln zł i była większa o ponad 17,5 mln zł (+3%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 978 mln zł i wzrosła o prawie 36,5 mln zł (+3,9%), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 219 mln zł i wzrosła o blisko 51 mln zł (+4,3%).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości malała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o prawie 59 mln zł (+5,1%), z kolei wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o blisko 3 mln zł (-0,3%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o blisko 14 mln zł (-2,3%).

Średnia cena detaliczna leku we wrześniu wyniosła prawie 21 zł i była o 0,2% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z września 2017 r. wzrosła o 4,2%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,2 zł (wzrost o 2,3% vs wrzesień 2017), średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,9 zł (wzrost o 4,9% vs wrzesień 2017), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 zł (wzrost o 5% vs wrzesień 2017 r.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 25,3% i była o 0,5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem sierpnia br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,1 pp.