;Widzące; okulary

 1 minuta

Farmacja Praktyczna

Pracuje nad nimi zespół pod kierunkiem prof. Rolfa Eckmillera z Uniwersytetu w Bonn. W soczewkach okularów znajduje się mała kamera rejestrująca obraz otoczenia, która drogą radiową przesyła obraz do umieszczonego w dnie oka mikroprocesora. Ten zaś pobudza elektrycznie nerw wzrokowy, a wytworzone impulsy biegną do mózgowego ośrodka wzroku. W ten sposób osoba dotąd niewidoma zaczyna widzieć obraz otoczenia.