Ustawa o szczepieniach w aptece już z podpisem prezydenta

 2 minuty

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizowaną ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Regulacja stwarza możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach – informuje Rynekaptek.pl, powołując się na doniesienia NIA.

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że w piątek 28 maja br. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jak przypomina NIA regulacja jest szczególnie istotna dla farmaceutów, ponieważ stwarza możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, do art. 86 Prawa farmaceutycznego, został dodany ust. 8a, który brzmi: „w aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Oznacza to, że farmaceuci, którzy przeszli certyfikowane szkolenia i nabyli uprawnienia do wykonywania szczepień przeciw COVID-19, będą mogli szczepić pacjentów również w aptekach. Ustawa weszła w życie 29 maja br.

Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji (RCL), obecnie konsultacjom publicznym poddawany jest projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, aby mogły się w nim odbywać szczepienia ochronne.

Zgodnie z dokumentem, po spełnieniu określonych wymagań, szczepienia w aptekach będą mogły być przeprowadzane w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym lub izbie ekspedycyjnej. Projekt szczegółowo określa również podstawowe wyposażenie apteki, która będzie wykonywać szczepienie.

źródło: Rynekaptek.pl