Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych

 1 minuta

leki-braki

Samorząd Aptekarski opublikował obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zmiany legislacyjne

Załączony dokument to nowy jednolity tekst ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone do dnia 23 maja 2024 r.

Obejmuje m.in.:

  • zasady, warunki i tryb podejmowania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją oraz uchylenia tej decyzji;
  • kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych;
  • zasady finansowania ze środków publicznych wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom na zlecenie osoby uprawnionej;
  • obowiązki aptek i osób uprawnionych do wystawiania recept.

Pełną treść dokumentu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl