Uczelnie medyczne wracają do normalnego trybu

 2 minuty

specjalizacja-farmaceuty

Przywrócenie standardowych zasad funkcjonowania uczelni medycznych przewiduje projekt rozporządzenia, który opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji – donosi serwis Politykazdrowotna.com. Jednak w przypadku, gdy liczba zachorowań na COVID-19 istotnie wzrośnie, możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń.

Chodzi o rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt został skierowany do publikacji.

Celem projektowanego dokumentu jest uchylenie poprzedniego rozporządzenia MZ z 16 października 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Będzie to więc oznaczało przywrócenie standardowych zasad funkcjonowania uczelni medycznych. Jednak w przypadku wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni medycznych, w tym m.in. przez kształcenie w trybie hybrydowym, a także ewentualnie powrót do kształcenia zdalnego.

Jak przypomina MZ, uchylanym rozporządzeniem na terytorium Polski ograniczono funkcjonowanie uczelni medycznych w okresie od 19 października 2020 r. na czas nieoznaczony.

W chwili wejścia w życie uchylanego rozporządzenia – jak podkreśla MZ – w Polsce utrzymywał się stan epidemii z dużą liczbą odnotowywanych dziennie nowych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2, co spowodowało, że „konieczne było zapewnienie, do końca roku akademickiego 2020/2021, bezpiecznych warunków kształcenia odbywających się na uczelniach medycznych.”

źródło: Politykazdrowotna.com