Testy na COVID-19 w aptekach – resort zdrowia wyjaśnia wątpliwości

 4 minuty

Po tym, jak pod koniec stycznia br. Ministerstwo Zdrowia umożliwiło wykonywanie testów antygenowych w aptekach ogólnodostępnych, pojawiło się wiele pytań dotyczących warunków, jakie musi spełniać lokal. Aby rozwiać wątpliwości resort wydał stosowny komunikat – donosi Politykazdrowotna.com.

W komunikacie opublikowanym na stronach ministerstwa, resort „w nawiązaniu do sygnałów i pytań kierowanych przez farmaceutów informuje, że zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym testowanie może odbywać się w dwóch pomieszczeniach w lokalu apteki, tj. w pokoju opieki farmaceutycznej – znajdującym się w izbie ekspedycyjnej, tudzież w osobnym pomieszczeniu lub w pokoju administracyjno-szkoleniowym (potencjalnie mogą odbywać się w obu albo tylko w jednym z nich).”

Obecnie każda apteka ogólnodostępna – jak podkreśla MZ – posiada pomieszczenie będące pomieszczeniem administracyjno-szkoleniowym, a tym samym – z punktu widzenia wymagań lokalowych względem testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 – „każda zainteresowana apteka mogłaby je wykonywać w tym pomieszczeniu, bez konieczności działań dostosowawczych z punktu widzenia wymagań samego lokalu apteki, a jedynie po wprowadzeniu stosownego rozdziału czasowego funkcji pełnionych przez pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe oraz po wprowadzeniu pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki.”

Jakie warunki i wyposażenie?

Ministerstwo dodało, że testy w aptece mogą być przeprowadzane w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej w aptece, tj. przy zagwarantowaniu m.in. bezpieczeństwa, wymogów umożliwiających niezakłócone i bezpieczne wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, a także odpowiedniego wyposażenia pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki.

Chodzi m.in. o zapewnienie: stolika zabiegowego urządzonego i wyposażonego stosownie do zakresu przeprowadzanych testów lub opieki farmaceutycznej, zestawu do wykonywania testów, zestawu do wykonania opatrunków, pakietów odkażających, środków ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki), umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji – umywalki mobilnej, dozownika z mydłem w płynie, dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki, termometru bezdotykowego do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed przeprowadzeniem testowania, sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu i drukarką, miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się testowaniu, pojemników na zakaźne materiały medyczne.

Umywalka mobilna też wystarczy

Ponadto MZ zaznaczył, że „wymóg wyposażenia apteki ogólnodostępnej w umywalki z dostępem do wody ciepłej i zimnej w przypadku, gdyby apteka ta miała przeprowadzać testy diagnostyczne w kierunku COVID-19, będzie spełniony również w przypadku umywalki mobilnej/przenośnej (nie musi być to umywalka stała), która może być usytuowana również w ww. pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym.”

Resort przypomniał ponadto, że warunkiem prowadzenia w aptece testów antygenowych w kierunku COVID-19 jest złożenie przez aptekę oświadczenia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei wykaz testów antygenowych możliwych do wykonania i rozliczenia znajduje się na stronie https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/, lista tych testów jest również dostępna w systemie EWP/gabinet.gov.pl.

źródło: Politykazdrowotna.com