Szpitale rzadko korzystają z Internetu?

 1 minuta

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozesłało do szpitali ankietę z pytaniami, jak sobie radzą z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, czy używają Internetu do rejestracji pacjentów i czy szkolą swoich pracowników w tym zakresie. Okazało się, że choć w większości (ponad 80 proc.) z 200 zbadanych jednostek dostęp do Internetu ma większość pracowników administracji, to tylko w pięciu placówkach wykorzystuje się go w kontaktach z pacjentem do uzgadniania terminów przyjęć. A w czterech do uzgodnień związanych z hospitalizacją.