Szczepienie przeciwko grypie dla medyków – jest zarządzenie NFZ

 3 minuty

spada-zainteresowanie-szczepieniami

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie, na podstawie którego sfinansuje wykonanie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla pracowników placówek ochrony zdrowia, które udzielają świadczeń pacjentom COVID-owym. Szczepionki będą pochodziły z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a za kwalifikację i wykonanie szczepienia Fundusz zapłaci 17,21 zł – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jak wyjaśnia NFZ, na jego podstawie podmioty znajdujące się na wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzonym przez NFZ, otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie wykonania szczepień ochronnych przeciw grypie w sezonie 2021/2022 u osób objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Bezpłatne szczepienia dla medyków

Zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. szczepień ochronnych przy Ministrze Zdrowia w perspektywie możliwej jesienią czwartej fali epidemii COVID-19, niezbędne jest „zdecydowane promowanie szczepień przeciw grypie”, jako skutecznej metody zapobiegania zachorowaniom na tę dolegliwość oraz powikłaniom grypy

NFZ podkreśla, że „w konsekwencji szczepienia przeciw grypie prowadzą do efektywniejszego wykorzystania ograniczonych zasobów systemu opieki zdrowotnej, a tym samym lepszego przygotowania się do wyzwań związanych z nadejściem czwartej fali epidemii COVID-19”.

Ile Fundusz zapłaci za szczepienia?

W zarządzeniu utworzono nowy produkt rozliczeniowy: 99.03.0806 Szczepienie ochronne przeciwko grypie o wartości 17,21 zł. Wartość ta obejmuje: kwalifikację lekarską wraz z oceną występowania przeciwwskazania do szczepienia i oceną ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych, wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, higienistkę szkolną.

Rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia wykonane z wykorzystaniem szczepionki przeciwko grypie otrzymanej przez podmiot nieodpłatnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, u osób objętych szczepieniami na podstawie rozporządzenia MZ ws. metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Szczepienia te będą finansowane przez NFZ ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Zarządzenie weszło w życie we wtorek 14 września br.

źródło: Politykazdrowotna.com