Szczepienia w aptekach – resort zdrowia proponuje warunki

 3 minuty

apteka

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji dwa projekty rozporządzeń, w których wskazuje na warunki, jakie muszą spełniać apteki, które chciałyby prowadzić szczepienia przeciwko grypie – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Chodzi m.in. o szatnię dla pacjentów czy izbę przyjęć pacjentów z wejściem z zewnątrz.

Przypomnijmy, że niedawno podpisana została przez Prezydenta RP ustawa, która wprowadza możliwość kwalifikowania i prowadzenia przez farmaceutów szczepień przeciwko grypie wśród osób dorosłych. Od kilku miesięcy farmaceuci mogą już szczepić przeciwko COVID-19 po ukończeniu specjalnych kursów. Tu również apteki musiały spełnić określone warunki.

Jednak propozycje dotyczące warunków, jakie będą musiały spełniać apteki w przypadku szczepień przeciwko grypie i COVID-19 od września przyszłego roku są znacznie dalej idące i nie będą możliwe do spełnienia przez część aptek.

Projekt noweli rozporządzenia ws. wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki przewiduje bowiem, że „w przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 lub grypie w skład powierzchni podstawowej wchodzą ponadto:

  1. izba przyjęć pacjentów dostępna z zewnątrz apteki;
  2. szatnia stanowiąca przedsionek izby przyjęć pacjentów;
  3. archiwum wyposażone w zamykaną na klucz szafę służącą do przechowywania dokumentacji medycznej.”

Takie zasady miałyby obowiązywać od września 2022 r., a do tej pory – warunki, jakie określono dla obecnych szczepień przeciwko COVID-19.

Z kolei drugi z projektów – nowela rozporządzenia ws. szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, przewiduje, że „w przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 lub grypie wykonuje się je w izbie przyjęć pacjentów dostępnej z zewnątrz apteki”, zaś podstawowe wyposażenie izby przyjęć pacjentów, stanowią:

1. stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu przeprowadzanych szczepień;

2. zestaw do wykonywania iniekcji;

3. zestaw do wykonania opatrunków;

4. pakiety odkażające;

5. środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);

6. umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;

7. dozownik z mydłem w płynie;

8. dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;

9. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;

[…]

12. urządzenie chłodnicze do przechowywania szczepionek wyposażone w termometr z rejestratorem całodobowych zapisów;

13. wyposażone w termometr z rejestratorem zapisów urządzenie chłodnicze do przechowywania odpadów medycznych do czasu przekazania ich do utylizacji;

14. sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką.”

źródło: Politykazdrowotna.com