Świadczenie wspierające od 2024 r. – kryteria oceny potrzeby wsparcia

 2 minuty

nia-nowa-siedziba

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia – informuje serwis Medexpress.pl. Wytyczne są niezbędne do wypłaty świadczenia wspierającego, które zacznie funkcjonować wraz z początkiem przyszłego roku.

Kryteria potrzeby wsparcia

Jak czytamy w rozporządzeniu, „przy ocenie, przez skład ustalający, zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w odniesieniu do każdej ocenianej czynności, wpływającej na określenie potrzeby wsparcia, bierze się pod uwagę:

1) zdolność osoby zainteresowanej do świadomego i samodzielnego zainicjowania wykonania czynności;

2) zdolność osoby zainteresowanej do celowego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania czynności w standardowym czasie uwzględniając wiek osoby zainteresowanej,

3) zdolność osoby zainteresowanej do kontrolowania wykonywania czynności od początku do końca;

4) konieczność wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą;

5) okoliczności związane z niepełnosprawnością osoby zainteresowanej;

6) nadmierną troskę ze strony innych osób;

7) utrwalenie stanu zdrowia, w którym znajduje się osoba zainteresowana”.

Potrzeba wsparcia ma być ustalana poprzez ocenę czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, takich jak m.in. zmiana pozycji ciała, poruszanie się w znanym i nieznanym środowisku, przemieszczanie się środkami transportu czy mycie i osuszanie całego ciała.

Kto wydaje decyzję?

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia ma wydawać wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej).

Przypomnijmy, świadczenie wspierające ma trafiać bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Kwota świadczenia ma być powiązana z wysokością renty socjalnej. W 2023 r. wynosi ona 1588,44 zł., więc na najwyższym z sześciu poziomów świadczenie wyniesie około 3,5 tys. zł. Na najniższym – około 700 zł.

źródło: Medexpress.pl