Styczniowa lista leków refundowanych już opublikowana

 3 minuty

zamienniki-lekow-pielegniarka

W pierwszym wykazie obowiązującym w 2024 r. finansowaniem ze środków publicznych zostało objętych 19 nowych cząsteczko-wskazań – donosi Medexpress.pl.

Nowe cząsteczko-wskazania objęte finansowaniem

 • 8 cząsteczko-wskazań onkologicznych,
 • 11 cząsteczko-wskazań nieonkologicznych,
 • 10 cząsteczko-wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Jakie zmiany w wykazie?

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. (nr 73), w porównaniu do obwieszczenia 72 zawiera następujące zmiany:

 • W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 55 produktów bądź nowych wskazań.
 • Dla 72 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto (od 0,03 zł do 2925,32 zł).
 • Dla 49 produktów podwyższono ceny zbytu netto (od 0,05 zł do 49,00 zł).
 • Dla 375 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 51,71 zł).
 • Dla 356 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł).
 • Dla 268 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne (od 0,01 zł do 51,71 zł).
 • Dla 413 produktów wzrosną ceny detaliczne (od 0,01 zł do 20,46 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdą się 72 produkty bądź wskazania figurujące w poprzednim obwieszczeniu.

Informacja dotycząca wyznaczania limitów na listach A1, A2 i A3

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o refundacji (tzw. DNUR) znacząco został uproszczony algorytm apteczny, tj. poszczególne etapy wyznaczania cen hurtowych i detalicznych oraz limitów finansowania:

 • sortowanie listy wg CZN/DDD (art. 15 ust. 4 ),
 • wprowadzenie ceny hurtowej (CH, art. 2 ust. 5 ) wyznaczanej jako CZN + marża (art. 7 ust. 1 ),
 • wprowadzenie ceny hurtowej brutto (CHB, art. 2 ust. 5a), wyznaczanej jako CH+VAT,
 • wprowadzenie nowych marż aptecznych (art. 7 ust. 4 ).

Wszystkie powyższe zmiany zostały zaimplementowane już na obwieszczenie obowiązujące od 1 listopada 2023 r. Wraz z napływającymi uwagami została podjęta decyzja o dalszych uproszczeniach algorytmu, tj. zmianie sposobu wyznaczania tzw. podstawy limitu służącej do wyznaczania marży detalicznej. Od 1 stycznia 2024 r. wartość x[1] będzie wyliczana jako: i zaokrąglana do 6 miejsc po przecinku. Wprowadzenie omawianej modyfikacji spowoduje groszowe zmiany w cenach detalicznych i opłatach pacjentów.

źródło: Medexpress.pl