Stosowanie ACE-I i sartanów u pacjentów w kontekście epidemii COVID-19 – najnowsze rekomendacje

 3 minuty

pomiar cisnienia tetniczego

W ostatnim czasie pojawiły się hipotezy na temat szkodliwości stosowania ACE-I i sartanów u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Jak podaje Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) w rekomendacjach z 13 marca 2020 roku, nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na szkodliwy wpływ stosowania ACE-I i sartanów w kontekście wybuchu epidemii COVID-19:

„Rada ds. nadciśnienia tętniczego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pragnie podkreślić, że nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na szkodliwy wpływ stosowania ACE-I i sartanów w kontekście wybuchu epidemii COVID-19. Rada ds. nadciśnienia tętniczego wysoce rekomenduje, aby lekarze i pacjenci kontynuowali stosowanie ich dotychczasowej terapii nadciśnienia tętniczego wobec braku dowodów naukowych na konieczność odstawienia ACE-I i sartanów z uwagi na chorobę COVID-19.”

Link do pełnej treści rekomendacji znajdą Państwo TUTAJ.

Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ISH) w rekomendacjach z 16 marca 2020 r., odnosząc się do spekulacji na temat dwóch powszechnie stosowanych grup leków przeciwnadciśnieniowych (ACE-I i sartany), które mogą pogarszać rokowanie u osób zarażonych COVID-19, także wydało opinię, że nie ma konieczności zmiany stosowania ACE-I i sartanów w leczeniu nadciśnienia tętniczego w kontekście uniknięcia lub leczenia zakażenia COVID-19:

„Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego jest świadome istnienia niejasności powstałych w wyniku spekulacji, wzmocnionych przez media, sugerujących, że nadciśnienie tętnicze zwiększa wrażliwość na zakażenie COVID-19. Inne spekulacje sugerują, że dwie powszechnie stosowane grupy leków przeciwnadciśnieniowych (ACE-I i sartany) mogą pogarszać rokowanie u osób zarażonych COVID-19. ISH całkowicie zgadza się z oświadczeniami wydanymi przez Radę ds. nadciśnienia tętniczego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, w których stwierdza się jednoznacznie, że nie istnieją dobre dowody na konieczność zmiany stosowania ACE-I i sartanów w leczeniu nadciśnienia tętniczego w kontekście uniknięcia lub leczenia zakażenia COVID-19.”

Link do pełnej treści rekomendacji znajdą Państwo TUTAJ.

Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Serca, Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Niewydolności Serca, Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne z kolei w rekomendacjach z dnia 17 marca 2020 r. jednoznacznie stwierdza, że „pacjenci przyjmujący ACE-I i sartany, zarażeni COVID-19, powinni kontynuować to leczenie, dopóki ich lekarz nie zadecyduje inaczej”.

Link do pełnej treści rekomendacji znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.