Sprzedaż apteczna po 21 dniach października

 1 minuta

źródło: PEX PharmaSequence

W pierwszych dwudziestu jeden dniach października 2018 r. rynek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego rośnie wartościowo w następujących segmentach:

  • leki na receptę: +5,5%
  • OTC: +6,8%
  • suplementy: +7,2%
  • kosmetyki: +9%
  • zioła: +1,4%

Maleje jeden segment – homeopatia: -3,4%. Cały rynek wzrósł w porównywanym okresie o 6,4%.

W porównaniu do pierwszych dwudziestu jeden dni września 2018 r. rynek wartościowo rośnie jako całość o 3,5%. Wzrosty zanotowano w następujących badanych segmentach:

  • leki na receptę: +3,4%
  • OTC: +5,4%
  • suplementy: +4%
  • homeopatia: +7,4%
  • zioła: +4,3%

Maleje tylko jeden segment – kosmetyki: -1%

Liczba dni wolnych w porównywanych okresach: październik 2018 – 6; wrzesień 2017 – 6; wrzesień 2018 – 6.