Spożycie soli wpływa na ciśnienie tętnicze poprzez bakterie jelitowe

 2 minuty

dodwanie soli do garnka

źródło: Rynekaptek.pl

Wnioski z przeprowadzonych badań opublikowano w czasopiśmie „Hypertension” (DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14800). W badaniach wzięło udział 145 osób w wieku 30-75 lat z nieleczonym nadciśnieniem. Badania próbek krwi wykazały, że ograniczenie ilości spożywanej dziennie soli do 2000 mg w ciągu zaledwie sześciu tygodni przełożyło się na zwiększenie poziomu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych we krwi, które są wskaźnikiem zdrowia mikrobiomu jelitowego. Zależność ta była szczególnie wyraźna u kobiet. U uczestników zaobserwowano także obniżenie ciśnienia tętniczego i zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych.

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są głównym metabolitem mikrobiomu jelitowego. Po przedostaniu się do krwiobiegu odgrywają one rolę w regulacji ciśnienia tętniczego m.in. poprzez wpływ na uwalnianie reniny. Dlatego też poziom krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych może wskazywać na stan mikrobiomu jelitowego. Badania przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że jadłospis o wysokiej zawartości soli prowadzi do zmniejszenia poziomu pozytywnych bakterii Lactobacillus murinus, które łagodzą stan zapalny, oraz podwyższenia ciśnienia tętniczego. Uregulowanie poziomu tych bakterii zapobiegało podwyższeniu ciśnienia.

Choć zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego ilość dziennie spożywanej soli nie powinna przekraczać 2300 mg, większość dorosłych Amerykanów konsumuje dziennie ponad 3400 mg.

Podczas kolejnych badań naukowcy zamierzają przyjrzeć się wpływowi bakterii jelitowych na ciśnienie tętnicze w większej grupie uczestników i włączyć do badań analizę próbek kału, aby dokładniej prześledzić zmiany zachodzące w mikrobiomie.