Na Śląsku w 2013 r. więcej dawców narządów

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

„Z reguły województwo śląskie utrzymywało się w ciągu ostatnich kilku lat na poziomie ok. 10-11 dawców na milion mieszkańców, w 2012 roku mieliśmy niewielki wzrost, było ich 12, a w roku ubiegłym już 17. To jest bardzo dobry wynik” – powiedział jeden z koordynatorów Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplantu w województwie Wojciech Saucha. Poltransplant to podlegająca Ministerstwu Zdrowia jednostka państwowa, która zajmuje się organizacją i koordynacją transplantacji.

Liczba pobranych narządów w porównaniu z 2012 rokiem zwiększyła się – jak podał Saucha – z ok. 150 do 210. „Największy wzrost odnotowaliśmy w przypadku pobrań nerek” – dodał. W ubiegłym roku w szpitalach woj. śląskiego pobrano 153 nerki, z czego do przeszczepu zakwalifikowano 147. “Przed wszczepieniem każdy narząd jest badany. Tylko niewielki procent nie kwalifikuje się do przeszczepu” – powiedział Saucha.

Pobierane w woj. śląskim narządy, takie jak m.in. nerki i wątroba, niekoniecznie muszą być przeszczepiane w ośrodkach transplantacji narządów na terenie województwa śląskiego. “To dotyczy głównie nerek i wątroby. W przypadku serca jest inaczej. Na razie liczba pobrań jest zbyt niska. To zapotrzebowanie udaje się osiągnąć prawie w połowie, reszta pochodzi z innych województw” – poinformował Saucha.

Narządy trafiały głównie do dwóch ośrodków transplantacji narządów w woj. śląskim – Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Konsultant wojewódzki ds. transplantologii dr hab. Grzegorz Budziński poinformował, że w Szpitalu Klinicznym im. Mielęckiego oprócz 143 transplantacji nerek wykonano też m.in. 31 przeszczepów wątroby.

W Śląskim Centrum Chorób Serca (ŚCCS) ubiegły rok też oceniają jako dobry. „Obok 2300 operacji serca, jakie wykonaliśmy, w tym bardzo wielu małoinwazyjnych, przeprowadziliśmy prawie 50 transplantacji, w tym 35 serc i 12 płuc – z dobrym efektem” – powiedział Konsultant krajowy ds. kardiochirurgii, dyrektor ŚCCS prof. Marian Zembala.

Prof. Zembala podkreślał, że na uznanie zasługuje ok. 20 szpitali, wśród których większość odnotowała zwiększoną aktywność dotyczącą zgłaszania dawców. Zembala dodał, że zaobserwowano, iż w ubiegłym roku donacja wzrosła szczególnie w szpitalach wielospecjalistycznych. „Trzeba docenić ten wysiłek” – mówił prof. Zembala.

Największą liczbę donacji odnotowano w ubiegłym roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, gdzie pobrano ok. 50 narządów, w tym m.in. cztery serca.

W woj. śląskim mieszka 4,6 mln osób. Jak podał Saucha, wskaźnik dawców na milion mieszkańców wzrósł z 11,82 w 2012 roku do 16,81 w roku ubiegłym.

źródło: Naukawpolsce.pap.pl