Śląski NFZ ws. błędu technicznego na e-recepcie

 2 minuty

farmaceuta przed monitorem komputera

źródło: Rynekaptek.pl

Śląska Izba Aptekarska publikuje komunikat Śląskiego OW NFZ dla aptek w sprawie możliwości realizacji e-recept zawierających nieprawidłowy zapis w części dotyczącej ilości ordynowanego produktu leczniczego spowodowany błędem technicznym systemów gabinetowych.

W wyniku błędu, system gabinetowy generuje automatycznie dodatkową cyfrę „1” i umieszcza ją w wymienionej powyżej części recepty elektronicznej. Powoduje to na przykład wystąpienie następującego zapisu: 4 op. po 1 120 dawek, gdzie cyfra „1” zaznaczona pogrubioną czcionką jest efektem błędu oprogramowania.

Cyfra „1” jest umieszczana w części dotyczącej ilości ordynowanego produktu leczniczego w sposób automatyczny, nie jest intencjonalnie odnotowywana przez osobę wystawiającą receptę elektroniczną. Ponadto, lekarz nie ma możliwości usunięcia nieprawidłowego zapisu na etapie wystawiania e-recepty, ponieważ jest on widoczny dopiero na wystawionej recepcie.

Wobec wątpliwości farmaceutów co do możliwości realizacji e-recepty, na której wystąpił opisany wyżej błąd, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że osoba wydająca powinna zrealizować taką receptę, traktując nadmiarową cyfrę „1” jako inne niż określone w rozporządzeniu w sprawie recept lub w art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne informacje lub znaki niestanowiące reklamy w rozumieniu § 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept.