Skreślone, ale wciąż do kupienia

 1 minuta

W opublikowanej przez „Rzeczpospolitą” nowej opinii wiceministra zdrowia Marka Twardowskiego czytamy, że wszystkie leki legalnie pozostające w obrocie po wygaśnięciu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym produkty niezharmonizowane spełniające ten warunek), oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, będą w dalszym ciągu refundowane w trybie art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Farmaceuci narzekają jednak, że nie są na bieżąco informowani o lekach w obrocie, przez to nie zawsze wiedzą, czy np. mogą wydać pacjentowi bezpłatnie jakiś lek. Ich zdaniem urzędowy wykaz leków dopuszczonych do obrotu na terenie Polski publikowany jest bardzo rzadko w dzienniku urzędowym resortu.