Senacka Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

 4 minuty

onkologia-kobiety

Senacka Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), dotyczącą przesunięcia do 1 kwietnia 2025 r. terminu przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej.

Oddzielny wydział w MZ pracuje nad KSO

„Chciałabym państwa zapewnić, że Krajowa Sieć Onkologiczna, w ocenie Ministerstwa Zdrowia i mojej osobistej, jest bardzo potrzebna i Ministerstwo Zdrowia zrobi wszystko, żeby ona została wprowadzona jak najszybciej” – zaznaczyła podczas senackiej Komisji Zdrowia szefowa MZ, Izabela Leszczyna.

Minister przekazała, że w resorcie został powołany oddzielny wydział, który zajmuje się wprowadzaniem w życie – z jednej strony jak najszybciej, a z drugiej strony jak najefektywniej – Krajowej Sieci Onkologicznej.

„Wdrożenie tej ustawy nie zostało przygotowane w sposób właściwy i efektywny. W gruncie rzeczy mamy 9 aktów wykonawczych, czyli rozporządzeń do tej ustawy. 15 grudnia tak naprawdę było przyjęte tylko jedno rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Onkologicznej” – oceniła Leszczyna. Dodała, że zadaniem Krajowej Rady Onkologicznej, we współpracy z pracownikami Ministerstwa Zdrowia, jednostkami biorącymi udział w pilotażu oraz Narodowym Instytutem Onkologii, było przygotowanie kolejnych aktów wykonawczych.

Minister tłumaczyła, że to, co jest konieczne, by KSO weszła efektywnie w życie, a czego obecnie nie ma, to systemy informatyczne dotyczące sprawozdawczości do KSO. Jak dodała, nie ma też przepisów ustawowych, które pozwolą prawidłowo wdrożyć te systemy.

Czym jest KSO?

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze – na poziomie podstawowym. Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta ma być na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Co wprowadza nowelizacja?

  • Nowela wprowadza zmianę terminu pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Ma ona zostać przeprowadzona do 31 marca 2025 r., co m.in. pozwoli NFZ na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Zmiana terminu ma również zapewnić podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.
  • Przewiduje się także przesunięcie terminu realizacji obowiązku nałożonego na podmioty wchodzące w skład KSO przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej z 1 kwietnia 2024 r. na 1 kwietnia 2025 r.
  • Nowelizacja zakłada również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Jak wyjaśniono, ma to związek z koniecznością przyjęcie odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej z 9 marca 2023 r., podmioty wykonujące działalność leczniczą, a niewchodzące w skład KSO, nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 kwietnia 2024 r. Projektowana nowelizacja zakłada zmianę tego terminu na 1 kwietnia 2025 r. Nowela ma wejść w życie 31 marca 2024 r. (PAP)

źródło: PAP