Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej

 4 minuty

nowela-ustawy

Sejm uchwalił w czwartek 26 stycznia br. ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma zapewnić chorym na raka kompleksową opiekę – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Sieć utworzą szpitale, które spełniają odpowiednie kryteria kwalifikacyjne. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej – przebieg głosowania

Za ustawą głosowało 258 posłów, 14 było przeciw, 178 wstrzymało się od głosu. Posłowie przyjęli ponad 30 poprawek, w tym dwa zestawy poprawek Biura Legislacyjnego Sejmu, w sumie było ich 25. Poprawki te ujednolicają przepisy projektu ustawy i uzupełniają regulacje.

 • Przyjęto poprawkę zakładającą, że data graniczna stworzenia specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego I, II i III stopnia, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, to 1 kwietnia 2024 r.
 • Kolejna przyjęta poprawka doprecyzowuje, że Krajowy Ośrodek Monitorujący Krajową Sieć Onkologiczną będzie opracowywał i aktualizował wytyczne postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii, również przez adaptację zagranicznych opracowań.
 • Kolejna przyjęta zmiana uszczegóławia zakres danych, jakie podmioty należące do KSO będą przekazywały do systemu informatycznego.
 • Posłowie przegłosowali też poprawki w art. 39. Chodzi o zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o publicznej służbie krwi i w Prawie farmaceutycznym.
 • Poprawki te wykraczają poza ustawę o KSO, ale są ważne ze społecznego punktu widzenia – argumentował podczas prac sejmowej Komisji Zdrowia jej przewodniczący Tomasz Latos.

Cele Krajowej Sieci Onkologicznej

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Ustawa zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

 • Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podmioty, które znajdą się w Krajowej Sieci Onkologicznej, będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.
 • Utworzona zostanie krajowa infolinia onkologiczna – będzie ona udzielać informacji o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Wprowadzony zostanie też obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzanie korekt do systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów.
 • Strukturę KSO będą tworzyć specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (tzw. SOLO) I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z centrami kompetencji, ośrodkami satelitarnymi i ośrodkami kooperacyjnymi.
 • Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze świadczenia na poziomie podstawowym.
 • Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO będzie oparta na kryteriach, które odnosić się będą m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego i do potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.
 • Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły realizować opieki onkologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 lat i udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.
 • Zgodnie z danymi MZ w 2019 r. zanotowano 171,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (85 559 u mężczyzn i 85 659 u kobiet). Liczba zachorowań w 2020 r. została oszacowana na 182,5 tys. (91,3 tys. mężczyzn i 91,3 tys. kobiet). Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów w kolejnych latach nastąpi wzrost zachorowań.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

źródło: Politykazdrowotna.com