Samorząd lekarski apeluje do lekarzy w sprawie wystawiania recept

 2 minuty

zus-zwolnienia-aplikacja

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o wystawianie recept z zachowaniem standardów właściwej opieki nad pacjentem i zasad określonych w Kodeksie Etyki Lekarskiej – informuje serwis Medexpress.pl. „O wystawieniu recepty po przeprowadzeniu badania w formie teleporady decydują względy medyczne, a nie wyłącznie oczekiwania poparte uiszczeniem opłaty za usługę” – czytamy w apelu.

NRL: Nie należy negować świadczeń w formie teleporady

W wydanym 7 lipca br. apelu czytamy, że teleporada jest świadczeniem zdrowotnym – tyle że udzielanym na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

„Wobec tego wystawienie recepty pacjentowi korzystającemu z teleporady powinno odpowiadać wszelkim standardom wymaganym od świadczenia zdrowotnego, a lekarz wystawiający receptę podlega zasadom określonym w Kodeksie Etyki Lekarskiej” – przypomina NRL.

W ocenie Prezydium, nie należy negować zalet świadczeń zdrowotnych w formie teleporady. Jest to uznany na świecie sposób sprawowania opieki nad pacjentem i może być traktowana jako jeden ze standardów postępowania medycznego, ale pod warunkiem podejmowania działań lekarskich z należytą starannością. Elementem porady lekarskiej jest, w zależności od stanu zdrowia pacjenta, także wystawienie recepty.

O wystawieniu recepty decydują względy medyczne

„To lekarz powinien podejmować decyzję czy w ustalonym stanie faktycznym w ogóle możliwe jest przeprowadzenie teleporady, natomiast o wystawieniu recepty po przeprowadzeniu badania w formie teleporady decydują względy medyczne, a nie wyłącznie oczekiwania poparte uiszczeniem opłaty za usługę” – uważa NRL.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej już w lutym krytycznie oceniła oferowane w Internecie usługi odpłatnego wystawiania recept i zwolnień w sytuacjach, kiedy wystarczającym do otrzymania recepty jest wypełnienie krótkiej ankiety, niespełniającej kryterium badania podmiotowego i sugerującej pacjentowi objawy.

Pełną treść apelu NRL znajdą Państwo TUTAJ.

***

Czytaj również:

MZ wprowadza limity na wystawianie recept – lekarze apelują o wycofanie decyzji

źródło: Medexpress.pl