Są stawki dla farmaceutów za wykonanie szczepienia przeciwko grypie

 2 minuty

trzykawka i ampulka w dloniach

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowelę zarządzenia ws. szczepień, w którym podał, jaką stawkę otrzymają farmaceuci za wykonanie szczepienia przeciw grypie – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Chodzi o zarządzenie nr 201/ 2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
NFZ przypomniał, że na podstawie ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, od 9 grudnia 2021 r. prawo do kwalifikacji i wykonania szczepienia przeciw grypie uzyskali lekarze dentyści, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz farmaceuci, w związku z tym zwiększa się grono osób uprawnionych do przeprowadzenia kwalifikacji i wykonania tych szczepień.

Jak informuje Fundusz, zarządzenie wprowadza więc nowy produkt rozliczeniowy: 99.03.0807 Szczepienie ochronne przeciwko grypie z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot.

Wartość produktu wynosi 60,30 zł. Na tę cenę składa się koszt wykonania świadczenia 17,21 zł oraz cena szczepionki 43,09 zł.

Cena szczepionki została przyjęta na podstawie urzędowej ceny hurtowej brutto sprzedaży preparatu VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (1 dawka), wskazanej w obwiązującej liście refundacyjnej i obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia wraz z wykonaniem szczepienia przez osoby uprawnione z użyciem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot.

Jak zastrzega NFZ, rozliczone zostaną wyłącznie szczepienia prawidłowo zarejestrowane w systemie CeZ z koniecznością wskazania źródła finansowania szczepionki w e-Karcie Szczepień: publiczne – szczepienie przeciwko grypie/COVID RARS bądź publiczne – szczepienie przeciwko grypie/NFZ.

Zarządzenie ma zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od 14 grudnia 2021 r.

źródło: Politykazdrowotna.com