Rząd zajmie się projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych

 2 minuty

kodeks-etyki-aptekarza-rp

W porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów, które planowane jest w środę 29 marca br., znalazł się projekt ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych – przypomina Politykazdrowotna.com.

Cel projektu ustawy

Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektu jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych:

 • asystentka stomatologiczna,
 • dietetyk,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • logopeda,
 • masażysta,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptysta,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik dentystyczny,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Gwarancja zatrudnienia fachowców

Zgodnie z projektem ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Będzie to – jak podnosi ministerstwo zdrowia, które przygotowało projekt – gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to – jak podkreślono w uzasadnieniu – bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

źródło: Politykazdrowotna.com