Rząd zajmie się projektem uchwały dot. Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030

 2 minuty

onkologia

Na wtorkowym (12.03) posiedzeniu rząd zajął się projektem, który zmienia uchwałę Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Projekt przewiduje m.in. aktualizację terminów działań realizowanych w ramach tej strategii.

Cel aktualizacji

Według informacji z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt zmiany uchwały ma na celu dokonanie aktualizacji terminów i zakresu działań realizowanych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

„Projektowana uchwała przewiduje modyfikację wybranych zadań Strategii w celu ujednolicenia nomenklatury w obowiązujących aktach prawnych oraz w sposób odzwierciedlający zaplanowaną, faktyczną formę, termin i zakres ich realizacji, będący wynikiem wielostronnych ustaleń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację NSO i podjętych przez nich decyzji, uwzględniających aktualne potrzeby i możliwości wykonania zadań, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z rocznymi harmonogramami wdrażania NSO” – wyjaśniono na stronie.

Ponadto, projektowana zmiana przewiduje rozszerzenie odpowiedzialności za realizację niektórych zadań strategii „celem precyzyjnego wskazania wykonawców podejmowanych działań”.

„Wprowadzenie zmian we wskazanym dokumencie podyktowane jest koniecznością uporządkowania informacji na temat realizowanych w ramach NSO zadań, przy uwzględnieniu faktycznego stanu ich implementacji” – podkreślono w informacji.

Założenia Narodowej Strategii Onkologicznej

Jako uzasadnienie wprowadzenia terminowych zmian wskazano zbiegnięcie się w czasie wprowadzania NSO oraz pandemii COVID-19, której konsekwencje wpłynęły na znaczne obciążenie systemu ochrony zdrowia. Ponadto, wskazano, że „trudna sytuacja geopolityczna spowodowana wojną w Ukrainie rozpoczętą w lutym 2022 r., wymusiła konieczność sprostania nowym wyzwaniom w sferze społeczno-gospodarczej, obejmującej także system ochrony zdrowia”.

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 ma doprowadzić do kompleksowych zmian w polskiej onkologii. Zakłada poprawę wczesnej wykrywalności i skuteczności leczenia nowotworów oraz równy dostęp do najnowszych metod terapii. (PAP)

źródło: PAP