Rynek apteczny w sierpniu: obroty aptek wzrosły

 3 minuty

mezczyzna w garniturze na tle interaktywnego wykresu

Rynek apteczny w sierpniu 2021 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3167,5 mln PLN – wynika z szacunków analityków PEX PharmaSequence. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu w 2020 r. wzrosła o 339,4 mln PLN (+12%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 106,1 mln PLN (-3,2%). Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2021 r. wyniósł 239 tys. PLN, był to wzrost o 14,6% względem analogicznego okresu 2020 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 994,9 mln PLN i wzrosła o 97,3 mln PLN (+10,8%), sprzed aż produktów pełnopłatnych wyniosła 798,9 mln PLN i wzrosła o 152,2 mln PLN (+23,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1347,1 mln PLN i wzrosła o 86,3 mln PLN (+6,8%)

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 66,8 mln PLN (-6,3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 39,1 mln PLN (-4,7%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2,1 mln PLN (+0,2%).

Średnia cena detaliczna leku

Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 24 PLN i wzrosła o 0,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5,9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29,7 PLN (wzrost o 2,3% vs sierpień 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31 PLN (wzrost o 6,7% vs sierpień 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18,7 PLN (wzrost o 7,7% vs sierpień 2020)

Średnia marża apteczna

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,1% i była niższa o 0,5% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do lipca marża wzrosła o 2,6%.

W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość 750 mln PLN, tj. o 10,1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 23,7% i był niższy o 0,8 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,4 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

Prognoza

Sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39,4 mld PLN, o 4,4% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,5 mld PLN (+1,8% w stosunku do 2020 r.).

źródło: PEX PharmaSequence