Rynek apteczny w lipcu

 3 minuty

farmaceuta skanuje czytnikiem lek

źródło: PEX PharmaSequence / Rynekaptek.pl

Zgodnie z nową analizą PEX Pharma Sequence, wobec czerwca br. sprzedaż zmniejszyła się o blisko 81 mln PLN (–2,9%). Obrót statystycznej apteki w lipcu 2018 r. wyniósł 182 tys. zł – był to wzrost o 8% względem analogicznego okresu 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów wzrosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 608  mln zł i była większa o blisko 30 mln zł (+5,2%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 979 mln zł i wzrosła o prawie 59 mln zł (+6,4%), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 098 mln zł i wzrosła o ponad 88 mln zł (+8,7%).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości spadała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o blisko 40 mln zł (3,7%), z kolei wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o ponad 108 mln zł (–9,9%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o ponad 16 mln zł (–2,6%).

Średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 21 zł i była o 0,5% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z lipca 2017 r. wzrosła o 3%.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28 zł (wzrost o 1,6% vs lipiec 2017 r.), średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,4 zł (wzrost o 1,4% vs lipiec 2017 r.), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,8 zł (wzrost o 4,7% vs lipiec 2017 r.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 24,7% i była o 0,1 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem czerwca br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

W lipcu refundacja leków osiągnęła wartość ponad 735 mln zł, tj. o 8,9 % więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 24,9% i był mniejszy o 1,7pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o blisko 4 pp.

PEX Pharma Sequence prognozuje, że sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 1,9% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie blisko 8,7 mld zł (+3% w stosunku do 2017 r.).