Rozporządzenie w sprawie recept od pielęgniarki

 2 minuty

źródło: Rcl.gov.pl

„Projekt rozporządzenia reguluje szczegółowo sposób wystawienia recept przez pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, które będą mogły samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w tym wystawiać na nie recepty, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu.

„Natomiast pielęgniarki i położne posiadające co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły na zlecenie lekarza (w ramach kontynuacji) w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wystawiać recepty na określone leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie” – zapisano w dokumencie.

W projekcie określono sposób i tryb wystawiania recept, ich wzór, sposób zaopatrywania w druki, przechowywania, realizacji i kontroli. Jak wskazano, pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z uprawnień nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r.