Resort zdrowia powołuje zespół do oceny dostępności opieki zdrowotnej

 2 minuty

szpital-psychiatryczny

W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej – informuje Medexpress.pl.

Skład zespołu

1) Przewodniczący – Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) Zastępca przewodniczącego – Daniel Rutkowski – zastępca prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

3) członkowie:

a) Michał Dzięgielewski – dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
b) Sylwia Lis – radca w Biurze Ministra w Ministerstwie Zdrowia,
c) Małgorzata Zadorożna – dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
d) Paweł Masiarz – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
e) Maciej Karaszewski – zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) Dariusz Dziełak – dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) Filip Urbański – zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
h) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Zadania zespołu

1) analiza dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w aspekcie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej;

2) przygotowanie koncepcji zmian dotyczących rozwiązań poprawiających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.

źródło: Medexpress.pl