Resort zdrowia podda analizie wpływ pandemii na zdrowie Polaków

 1 minuta

przyczyny zgonów-gus-dane

Stosownym zarządzeniem Minister Zdrowia powołał  specjalny zespół do spraw analizy sytuacji zdrowotnej ludności RP w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych.

Powołano zespół do spraw analizy sytuacji zdrowotnej

Chodzi o zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. MZ powołuje nim zespół do spraw analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych.

Jego zadaniem będzie przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19 oraz zidentyfikowanie powstałych w związku z nią konsekwencji zdrowotnych. Na ich podstawie zespół ma przedstawić propozycje systemowych zmian mających na celu wyjście z tzw. długu zdrowotnego.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia. Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia stosownego raportu do końca bieżącego roku.

źródło: Dziennikmz.mz.gov.pl