Resort zdrowia chce zwiększyć liczbę przeszczepień

 2 minuty

transplantologia

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” – donosi serwis Medexpress.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Cel projektu

Główną intencją projektu jest zwiększenie liczby identyfikowanych i kwalifikowanych zmarłych dawców narządów i tkanek, w szczególności tkanek oka, m.in. w oddziałach intensywnej terapii i oddziałach udarowych na terenie całego kraju. Jednocześnie celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności koordynatorów transplantacyjnych, a także kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Opracowanie oraz wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa narządów i tkanek obejmuje również cykl szkoleń dla personelu medycznego zaangażowanego w donację oraz dla kadry zarządzającej. Odbędą się one w terminie od 31 sierpnia 2023 r. do 27 września 2023 r.

Wszelkie informacje oraz link do rekrutacji z wyborem terminu szkolenia są dostępne pod adresem: https://www.systemjakoscidawstwa.pl/.

źródło: Medexpress.pl