Resort finansów przypomina o uldze na leki

 2 minuty

źródło: Mf.gov.pl

Osoby niepełnosprawne lub osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać z ulgi na leki. Przysługuje ona przy wydatkach ponad 100 zł miesięcznie, przy zakupie leków dla osoby niepełnosprawnej. Może z nich skorzystać podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, a także podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponoszący wydatki na cele rehabilitacyjne tej osoby (jeżeli dochody tego niepełnosprawnego nie przekraczają kwoty 9120 zł w roku podatkowym).

Z ulgi na leki skorzystać mogą tylko ci podatnicy, u których kwota miesięcznych wydatków na zakup leków przekroczy kwotę 100 zł. Odliczeniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Nie można zsumować wydatków z kilku miesięcy, ale można w jednym miesiącu kupić leki na dłuższy okres – odliczeniu podlega samo poniesienie wydatku.

Podstawą do odliczenia jest pisemne zalecenie lekarza (powinno z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki okres powinny być stosowane; wydanie zalecenia może mieć miejsce po poniesieniu wydatku) i dowód poniesionych wydatków zawierający dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj kupionego leku i kwotę zapłaty – paragon nie jest zatem wystarczającym dowodem. Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu/przychodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.