Recepta farmaceutyczna: będą kolejne ułatwienia dla wystawiających

 2 minuty

tabletki na klawiaturze komputerowej

Jak donosi Rynekaptek.pl, Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska informuje o odpowiedzi resortu zdrowia w sprawie refundowanych recept wystawianych przez farmaceutów. Izba pytała o możliwości wystawiania recept elektronicznych przez farmaceutów za pośrednictwem aplikacji Gabinet.gov.pl. Zgodnie z niedawno zmienionym brzmieniem art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2019 r. Prawo farmaceutyczne, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania recepty pro auctore i pro familiae, a w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta – także tzw. recept farmaceutycznych.

Co do zasady, recepty należące do obu ww. rodzajów należy wystawiać w postaci elektronicznej, choć ww. art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2019 r. Prawo farmaceutyczne przewiduje, w pkt 1, wyjątki od tej zasady. Zgodnie z ww. przepisem, farmaceuta może wystawić ww. recepty w postaci papierowej np. w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Wychodząc naprzeciw postulatom oraz mieszcząc się w obowiązujących ramach prawnych, o których mowa powyżej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) planuje na przełomie maja oraz czerwca br. udostępnienie w aplikacji Gabinet.gov.pl funkcjonalności pozwalających na wystawianie przez farmaceutów elektronicznych recepty pro auctore i pro familiae. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia we współpracy z CSIOZ i NFZ prowadzi prace nad wprowadzeniem nowych rozwiązań ułatwiających farmaceutom i innym podmiotom uprawnionym w tym zakresie dokonywanie elektronicznej weryfikacji, czy pacjentowi, dla którego wystawiana jest recepta, przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. CSIOZ i NFZ przygotowują w tym celu odpowiednie rozwiązania techniczne, natomiast resort zdrowia pracuje nad zmianami legislacyjnymi, które będą stanowiły podstawę do ich zaimplementowania w aplikacji Gabinet.gov.pl.

źródło: Czestochowa.oia.org.pl / Rynekaptek.pl