PZPPF apeluje w sprawie porozumienia na rzecz zapewnienia dostaw leków

 4 minuty

krajowi-poducenci-lekow2

W związku nasilającym się zagrożeniem braku leków w UE, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy, Krajowi Producenci Leków apelują o zawarcie ponadpartyjnego porozumienia oraz wdrożenie pilnych działań dotyczących produkcji w kraju niezbędnych leków, które zapewnią polskim pacjentom bezpieczeństwo – informuje Pulsmedycyny.pl.

Branża farmaceutyczna apeluje o budowę bezpieczeństwa lekowego Polski

Krajowi Producenci Leków zwracają uwagę, że w ostatnich latach wielokrotnie doszło do zaburzenia dostaw produktów leczniczych o fundamentalnym znaczeniu dla zdrowia obywateli.

„Szczególnie widoczne stało się to podczas pandemii COVID-19, kiedy zerwano światowe łańcuchy dostaw wielu produktów, a granice wewnątrz UE zostały czasowo zamknięte powodując przerwanie ciągłości zaopatrzenia w leki – zaznacza Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków w liście skierowanym do liderów politycznych.

W piśmie Krzysztof Kopeć zaznacza, że zapewnienie leków niezbędnych do terapii z wykorzystaniem respiratora oraz dla pacjentów chorujących przewlekle było możliwe tylko dzięki produkcji krajowej.

„Pandemia to nie jedyne zagrożenie, które wpływa na bezpieczeństwo lekowe Polski. Równie groźna jest niestabilność geopolityczna oraz reorientacja czynników kształtujących globalny obrót gospodarczy. Polska, podobnie jak większość państw rozwiniętych, jest uzależniona od produkcji leków oraz ich składników w krajach azjatyckich, przede wszystkim w Chinach. Zaburzenie importu produktów z tego kierunku, spowodowane wzrostem napięcia w relacjach międzynarodowych, może mieć katastrofalne skutki dla milionów pacjentów” – pisze w liście do polityków.

W ocenie Krajowych Producentów Leków najwyższy czas by zacząć kreować politykę zdrowotną uwzględniającą to ryzyko. W ocenie branży farmaceutycznej wieloletni proces obniżania cen leków finansowanych ze środków publicznych, brak mechanizmu, który mógłby przyczynić się do zwiększenia produkcji farmaceutycznej w Polsce spowodowały, że wytwarzanie najtańszych leków stało się nierentowne.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że wyłącznie długoterminowe strategiczne podejście w kreowaniu polityki lekowej oraz budowa stabilnego otoczenia instytucjonalnego dla przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego stanowi szansę na ograniczenie ryzyka dla chorych” – czytamy w apelu.

Apel o ponadpartyjne porozumienie na rzecz zapewnienia dostaw leków

Krajowi Producenci Leków apelują o konsensus całej klasy politycznej wokół budowy bezpieczeństwa lekowego kraju w oparciu o następujące działania:

  • opracowanie listy leków i substancji czynnych do ich produkcji – krytycznych dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w Polsce wraz ze stworzeniem systemu produkcji kontraktowej;
  • pogłębienie zawartych w ustawie refundacyjnej zachęt do zwiększania produkcji farmaceutycznej w Polsce, aby udział krajowych leków w polskim rynku zwiększał się – preferencje refundacyjne powinien otrzymywać producent, który zdecyduje się część swoich leków wytwarzać w Polsce;
  • urealnienie cen leków refundowanych, których produkcja jest nierentowna, co stanowi zagrożenie dla ich dostępności;
  • zwiększenie nakładów na refundację apteczną w ramach planu finansowego NFZ do poziomu nie niższego niż 8-10 proc. wydatków płatnika publicznego na świadczenia;
  • opracowanie strategii rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce;
  • kształtowanie otoczenia prawnego w dialogu z producentami leków, którzy wytwarzają je w naszym kraju i mają realny wpływ na polską gospodarkę, a nie tylko traktują Polskę jako rynek zbytu;
  • wobec prac nad regulacjami europejskimi – stanowisko Polski musi obligować Komisję Europejską do nieprzedłużania monopolu leków i nieblokowania konkurencji na rynku oraz wprowadzenia dedykowanych mechanizmów finansowych i prawnych zachęcających do produkcji na terenie UE najbardziej potrzebnych leków i ich składników wraz z odpowiednim podziałem geograficznym tej produkcji.

źródło: Pulsmedycyny.pl